billede bæredygtig ledelse netværksgruppe

Netværksgruppe med fokus på bæredygtige og purpose-genererende organisationer

Wisdom Leadership netværket  er for corporate intrapreneurs, corporate ledere, og iværksættende ledere, der er optaget af hvordan man skaber bæredygtige organisationer og kulturer, hvor mennesker trives – og hvordan man skaber rammer for menneskers udvikling, som en naturlig styrke og purpose aktivering i en organisation. Du er i høj grad ikke bare udviklingsparat, men udviklingsdrevet.

I Wisdom Leadership netværket arbejder vi med og udforsker: Hvordan skaber vi bæredygtige og purpose-genererende organisationer, hvor mennesker trives?

Et fagligt professionelt netværk for ambitiøse og hjertelige erhvervsledere, hvor vi byder praktikere og thought-leaders fra ind- og udland ind i netværket for at inspirere, udvide vores mindset og heartset og dygtiggøre os med den nyeste forskning og forretningsviden, koblet med wisdom traditioner, metodikker, indsigter og praktisk implementerbar viden til at transformere lederskab, organiserings kultur og business.

Vi arbejder på tre niveauer: Vores indre leder udvikling, organisatorisk design og kultur, resultatskabelse forretningsmæssigt, hvor succes både individuelt og organisatorisk er målt på en udvidet bundlinje – de 5Per: Passion, Purpose, People, Planet & Profit.

Helt fundamentalt arbejder vi udfra devisen: Hvordan kan vi udvikle os, så vi i større grad kan forløse vores potentiale og skabe et liv og lederskab i trivsel og skabe organisations kulturer med dette omdrejningspunkt.

Vi vil arbejde med emner som:

 • Redesigning af lederskabet og forretning, hvor autenticitet, purpose, bæredygtighed, innovation og positivt impact også er målet – såvel som profit.
 • Systemisk tænkning og sansning, deep listening og navigering og facilitering af ‘the social field’ (organisatorisk, samfundsmæssigt, globalt).
 • DDO – Deliberately Developmental Organizations: Forskning om menneskelig voksen psykologisk og spirituel udvikling, forretningscases på virksomheder der udfører DDOs med succes. Udfordringer, muligheder og fordele.
 • Future of work og Fremtidens Lederskab. 
 • At lede og skabe transformationsprocesser – både din egen, og forståelse for at guide andre i deres dybere udviklings processer (change management 4.0)
 • De modige og nærværende ledere og hele mennesker vi skal blive for at arbejde med og udføre FN’s 17 Verdensmål og drive forretning i en miljø-, medmenneskelig og samfundsansvarlig retning.
 • Autentisitet, Power & Indflydelse: Ansvarlighed, etik og arbejde med bevidst brug af power ‘sammen med’.
 • Spiral Dynamics, Integral Theory og andre metoder til udvikling og transformation.
 • Your network = your networth: Skabe nærende relationer ved brug af sårbarhed, gode grænser og bevidst kommunikationsteknikker.
 • Undersøge og redifinere en dybere forståelse af glæde, purpose, meningsfuldhed og succes.
 • Det hele og spirituelle menneske i livet og på arbejdet. Wisdom, mindfulness, nærvær og spirituel intelligens.
 • Brugen af Emotionel intelligens, fra teori og modeller til praktisk anvendelighed.
 • Self-disruption: Frihed, trivsel og grund glæde over frygt og tilpasning. Navigere i vores egen udvikling, og bidrage til organisatoriske rammer og fremdrift på dette område.
 • Passion, engagement & power: Shadow work og arbejde med det ubevidste, så som at forstå og heale vores projektioner.
 • Autentisk lederskab og forretning med formål: Kultur og værdier, hvor mennesker trives, innoverer og performer.
 • Regenerative and responsive metodikker og principper. Biomimicry, living systems design.

 

Du kan også læse mere om, hvordan du vælger det rigtige netværk, her

Vil du gerne vide lidt mere om netværket og hvad der passer til dig?