Henrik Dahl Erhvervsnetværk

billede Henrik Dahl Netværk forertningsnetværk - findnetværk.dk

Resultatorienteret erhvervsnetværk med fokus på forretning

Alle, der indgår i Henrik Dahl’s forretningsnetværk, har et skarpt fokus på forretning. Hvad giver forretning, og hvordan kan vi bruge vores netværk i den proces? Det handler om, at opbygge tillid, dele viden, give referencer, sparre, inspirere, udveksle meninger etc. – altså det der skal til for at skabe forretning.

Henrik Dahl Netværk

 

I Henrik Dahl Netværk møder forskellige brancher hinanden på kryds og tværs som udgangspunkt om morgenen hver 2. eller 3. uge. Alle er indstillet på at give, fordi vi ved, at det er der resultaterne opstår. Ingen kommer for at drikke kaffe. Stemningen er altid positiv, energisk og præget af en helt særlig drivkraft.

For at kunne tilbyde stærke forretningsnetværk, stiller vi krav til dig, ligesom du stiller krav til os. Vi forventer, at du er parat til at yde en indsats for andre, ligesom de yder en indsats for dig. Møderne

starter og slutter præcist, de er effektive, og alle møder i høj grad op hver gang. Du risikerer derfor ikke at havne i et netværk, hvor I eksempelvis kun er 15 deltagere på møderne.

Tillid, respekt og et dybere kendskab til hinanden gør, at medlemmer i Henrik Dahl Netværk har tiltro til hinanden, så der opstår forretning og udvikling, der kan ses på bundlinjen.

Til at styre slagets gang i vores forretningsnetværk får du en facilitator, der er skarp på tid, indhold, opfølgning og ikke mindst udbytte. Henrik involverer, provokerer og har en målrettet, humoristisk og skarp styring som en del af sit varemærke, så ethvert møde bliver effektivt og motiverer deltagerne til øget salg.