Samuelsen – Erhverv, vækst og innovation

Netværksgruppe med fokus på Erhverv, vækst og innovation

Hvordan sikres de bedst mulige betingelser for vækst og innovation i hele landet?

Samuelsen – Erhverv, vækst og innovation

 

Netværket beskæftiger sig med, hvordan man understøtter stabil vækst og et solidt fundament for forretningsinnovation fra politisk synspunkt. Hvilke udfordringer står danske virksomheder overfor, og hvordan skabes de bedst mulige rammebetingelser for både anerkendte spillere og nystartede virksomheder? Hvordan sikrer vi maksimale fordele ved erhvervsfremme-systemet og andre offentlige initiativer, når det gælder skabelse af regional vækst og fremme af iværksætterånd? Og hvilken rolle spiller faktorer som uddannelse, globalisering og det lokale miljø for fremtidige vækstmuligheder?

Netværket samler aktører fra hele landet, der arbejder med forretningsrammer, reguleringer, vækst, regional udvikling og innovation. Vi opfordrer medlemmer og repræsentanter til at finde løsninger og skabe debat. En bred vifte af medlemmer skaber rammer for dybdegående diskussioner og erfaringsudveksling om beste praksis. Netværket levere høj akademisk præstation på hvert netværksmøde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværkssamarbejde mellem medlemmer.