IT People Denmark – IT Ledelse

IT people denmark - netværk for it ledere it netværk - findnetværk.dk

Netværksgruppe med fokus på rollen som IT Leder

I denne netværksgruppe har du mulighed for at sparre med andre ledere, der står med udfordringer som dig selv.

IT People Denmark – IT Ledelse

 

På hvert netværksmøde tager vi et aktuelt problem op, som vil blive løst, og så får du nye input og nye metoder til brug i din virksomhed. Mødeledere kan give en bedre forståelse af teknologiens strategiske evner i erhvervslivet og øge muligheden for at tage beslutninger baseret på den IT-relaterede beslutningsramme.

Eksempler på specifikke fokusområder:

  • Sådan skaber du klare mål, som alle tager ejerskab for.
  • Sådan uddelegerer du opgaver til de rette.
  • Sådan giver du feedback.
  • Sådan motiverer og udvikler du et high performance team.
  • Sådan fastholder du et højt drive uden at brænde ud.
  • Sådan kommunikerer du til et teams af vidensmedarbejdere.