CfL – Erfarne ledere med strategisk ansvar

Netværksgruppe for Erfarne ledere med strategisk ansvar

Her er hovedfokus på at udvikle sig som leder, gennem forskning og diskussion om ledelsesudviklingsretninger.

CfL – Erfarne ledere med strategisk ansvar

 

Deltagernes egen virkelighed er omdrejningspunktet for inspiration, sparring og videnudveksling samt diskussioner mellem deltagerne om ledelse, ledelsesudfordringer og oplevelser.

Vægten lægges på både strategisk og praktisk ledelse – inklusive egen udvikling og læring. Netværket er kendetegnet ved stort engagement, fortrolighed og åbenhed.