Executive Cognito – Bestyrelse

Billede Executive Cognito - Netværk for direktører og bestyrelse - FIndnetværk.dk

Netværksgruppe med fokus på Bestyrelse

Executive Cognito’s netværksgrupper, er det fortrolige rum for direktører og bestyrelsesmedlemmer. Her kan du afprøve teser, sætte metoder og holdninger i spil og så få analyseret dine fremtidige beslutninger af dine netværkskolleger.

Executive Cognito – Bestyrelse

 

I dette dynamiske univers kan du udfordre og sparre med gruppens øvrige medlemmer, der befinder sig på samme stillingsniveau som dig.

Igennem en behovsstyret tilgang vælger de enkelte netværksgrupper lige nøjagtig de temaer, som har størst relevans for de enkelte netværksmedlemmer. Alle medlemmer arbejder i fortrolighed med hinanden og har ved indmeldelsen indgået skriftlig aftale herom.

Mindre grupper giver mulighed for målrettede møder, større fortrolighed og tættere dialog. Det er centralt i det netværkskoncept, Executive Cognito har udviklet for at sikre dig de optimale rammer for at få udbytte af netværkssamarbejdet.

Executive Cognito skaber netværksgrupper for direktører og bestyrelsesmedlemmer. Vi tager det travle medlem ud af hamsterhjulet og tilfører en masse energi og et tiltrængt frirum i hverdagen.

Vores medlemmer får på netværksmøderne inspiration via relevante temaer, som de selv har været med til at udvælge.

Du får som medlem hos Executive Cognito et vigtigt forspring i din hverdag som leder gennem relevant sparring med dine netværks kolleger på dine egne udfordringer og idéer.

Der stilles krav til dit fremmøde og 100 procent mental tilstedeværelse på netværksmøderne, så der kan sikres dig et stærkt udbytte af dit medlemskab gennem stor nærhed til dig som medlem, alt sammen baseret på stor fortrolighed.