Kvindelige ledere

Skab relationer og styrk dit lederskab i et fortroligt forum med andre kvindelige ledere

Netværk øger dine chancer for succes

Bliv en del af et dynamisk, flerfagligt netværk skabt specielt for kvindelige ledere. Vores fokus er på at skabe skarpe dialoger, udforske nye indsigter og tilbyde kompetent ledelsessparring.

I dette netværk vil du blive en ligeværdig deltager sammen med andre kvindelige ledere, der matcher din erfaringsmæssige og professionelle baggrund. Sammen vil I etablere en solid platform for konstant udvikling, både personligt og fagligt. Vi går i dybden med de udfordringer og barrierer, som kvindelige ledere kan møde i erhvervslivet. Samtidig udforsker vi de styrker, egenskaber og kompetencer, som kvinder bringer til lederrollen og skaber betydelig værdi.

Dette realiseres gennem spændende netværksmøder, hvor du får mulighed for at dele dine tanker, overvejelser og idéer. Du vil opnå værdifuld sparring og feedback fra andre deltagere, der deler din professionelle virkelighed.

Billede Dansk HR netværk

Sparring gør dig til en endnu bedre leder

Hvad der gør netværksgruppen for kvindelige ledere så bemærkelsesværdig, er den fælles anerkendelse, forståelse og gensidig respekt, som medlemmerne deler. Præsensen af kvinder i ledelsespositioner skaber øjeblikkeligt en tryg atmosfære, hvor der trives en naturlig forståelse, og hvor man kan være sin autentiske selv uden behov for udtømmende forklaringer. Det fungerer som et “sikkert rum,” hvor man frit kan dele sine ønsker om indsigt og rådgivning.

Selvom gruppen udelukkende består af kvinder, er mangfoldigheden stadig i højsædet. Mangfoldighed begrænser sig ikke kun til køn. Inden for samme gruppe finder man kvinder fra både den private og offentlige sektor, kvinder fra forskellige typer virksomheder, kvinder med forskellig uddannelsesmæssig og kulturel baggrund, kvinder med forskellig nationalitet, både de udadvendte og mere tilbageholdende, samt kvinder fra forskellige generationer. Denne variation sikrer, at gruppen kan trække på en bred vifte af erfaringer og synspunkter, når der deles viden. Under sparringsmøderne bliver konkrete udfordringer belyst fra medlemmernes forskellige perspektiver, formet af deres unikke positioner.

Hvilke temaer kan du forvente?

Temaerne for netværksmøderne spænder bredt og varierer fra gang til gang. Dette er naturligvis med henblik på at give dig som erfaren leder de bedste betingelser for at opnå viden og inspiration, der kan hjælpe dig mod at skabe de bedste resultater og udvikle dig kontinuerligt.

Der kigges ofte nærmere på nutidige trends og tendenser samt højaktuelle problemstillinger inden for ledelsesområdet – naturligvis med det formål, at du bliver helt skarp på, hvad der rører sig inden for dit felt, og hvordan du som leder kan tænke ud af boksen og styrke dit lederskab.

Du vil kunne opleve temaer som f.eks.:

 • Change Management
 • Fremtidens lederrolle
 • Distanceledelse
 • Organisationsudvikling
 • Konflikthåndtering
 • Performance og motivation
 • Ledelse af generationer
 • Udvikling og fastholdelse af ledelsesteamet
 • Autentisk ledelse
 • Ledelse opad
 • Adfærdsdesign
 • ledelse med hjerne og hjerte
Billede artikel find den rette netværksgruppe

Andre kvindelige ledere der har gjort brug af FindNetværk.dk

Lad os hjælpe dig med at finde det helt rette netværk til dig